Sản phẩm dao cạo râu Gillette Vecter cao cấp – DCRGL03

Hãng sản xuất Gillette Loại Bàn cạo râu

Sản phẩm dao cạo râu Gillette Blue 3 cao cấp – DCRGL02

– 3 lưỡi dao cạo gắn lò xo và đầu xoay… là dao cạo dùng một lần của Gillette cho

Sản phẩm dao cạo râu Gillette Mach 3 Turbo cao cấp – DCRGL01

– 3 lưỡi với vị trí tăng dần cạo nhiều hơn, gần gũi hơn trong một tác động- Một dải

Sản phẩm dao cạo râu DORCO TWIN BLADE Slide Type cao cấp – DCRDC05

• Gồm 1 cây và 6 đầu dao • Đầu dao 2 lưỡi, có nắp bảo vệ • Có chất

Sản phẩm dao cạo râu DORCO TG-II Plus System cao cấp – DCRDC04

• Gồm 1 cây • Đầu dao 2 lưỡi, có nắp bảo vệ • Có chất bôi trơn. • Cán

Sản phẩm dao cạo râu DORCO PACE 4 cao cấp – DCRDC03

PACE4_(FRA_1100)_41359713151510b937f7a300

• Gồm 1 cây • Đầu dao 4 lưỡi, có nắp bảo vệ • Có chất bôi trơn. • Thiết

Sản phẩm dao cạo râu DORCO PACE 3 econo (TRA-1002) cao cấp – DCRDC02

• Gồm 1 cây • Đầu dao 3 lưỡi, có nắp bảo vệ • Có chất bôi trơn. • Thiết

Sản phẩm dao cạo râu DORCO PACE 3 (TRA-1000) cao cấp – DCRDC01

• Gồm 1 cây và 2 đầu dao • Đầu dao 3 lưỡi, có nắp bảo vệ • Có chất


Dao Cạo Râu – Dao Cạo Râu Cao Cấp – Thế Giới Dao Cạo Râu